Stichting Halp!

Stichting Halp!   is er voor........de financiering van studies/opleidingen voor jongeren aan wie de financiële middelen ontbreken om hun talent te ontwikkelen en die daartoe geen aanspraak kunnen maken op overheidsvoorzieningen.


Stichting Halp!   doet dat door........met donaties van particulieren of bedrijven de studiekosten/collegegelden rechtstreeks aan de onderwijsinstellingen te voldoen, zodat jongeren zonder de zorg van een onmogelijke schuld aan de studie kunnen. Daarbij gaan donaties voor 100% naar de studie van de jongeren; de stichtingsorganisatie wordt vrijwillig en dus kostenloos ingevuld.


Stichting Halp!   kiest daarbij........uitsluitend voor jongeren uit het eigen netwerk van de stichting, om met zekerheid te kunnen vaststellen dat de jongeren gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen en geen enkele mogelijkheid hebben om hun studie/opleiding op een andere manier te financieren.


Stichting Halp!   wordt bemenst door........vier gepassioneerde vrijwilligers, waarvan er twee als bestuur de stichtingsgelden beheren, de jongeren selecteren en al het andere stichtingswerk doen, en de andere twee als raad van toezicht bewaken dat het bestuur zijn werk doet in lijn met de doelstelling van de stichting en dat het financieel beheer op orde is. Zowel de leden van het bestuur als van de raad van toezicht krijgen geen financiële vergoedingen van de stichting.

Copyright © all rights reserved Stichting Halp!