Stichting Halp!

Bestuur Stichting Halp!Voorzitter en acquisiteur:                        Lotta Croiset van Uchelen - Feberwee

Bestuurslid en financieel beheerder:         Pim Croiset van Uchelen


Raad van toezichtVoorzitter en inhoudelijk toezichthouder:   Arco Siemons

Lid en financieel toezichthouder:               Henk Itzig Heine


ContactgegevensPostadres:      Oeverpad 568, 1068 PM  Amsterdam

Telefoon:        06-517 902 73

E-mail:           info@stichtinghalp.nl


Zakelijke gegevensBankrekening (IBAN):        NL73 INGB 0006 777 357

                                        t.n.v. Stichting Halp te Amsterdam


Kamer van koophandel:     KvK-nummer 6060 7181


ANBI-status:                     Stichting Halp! is door de Belastingdienst aangemerkt

                                        als algemeen nut beogende instelling (ANBI)


      


Copyright © all rights reserved Stichting Halp!